Test stavu mysli

Otázka č. 11 z 11.

Znáte depresi??

Související materiály:

Testovací sekce

Populární články

Každá žena, která vaří, má své vlastní triky, které umožňují dát pokrmům pikantní chuť. Souhlasím, čerstvé jídlo

Rutinní ultrazvukové vyšetření během těhotenství jsou povinné a jsou prováděny v souladu s uvedenými obdobími, aby lékař mohl porovnat indikátory s obecně přijímanými normami..

Pokusme se hned vysvětlit frázi „jak vychovávat manžela“. Nemusí to být bráno doslovně

10 vážných psychologických testů, které můžete absolvovat na internetu

Dotazníky používané praktikujícími psychology pomohou nahlédnout hlouběji do sebe. Nejdůležitější je nepokoušet se diagnostikovat „podle avatara“.

1. Szondiho test

Test je zaměřen na identifikaci psychologických abnormalit. Skládá se z několika fází. U každého z nich se vám zobrazí portréty, ze kterých si budete muset vybrat nejméně a podle vašeho názoru nejpříjemnější..

Tuto testovací metodu vyvinul psychiatr Leopold Szondi v roce 1947. Lékař si všiml, že na klinice pacienti těsněji komunikovali s těmi, kteří měli stejné nemoci. Internetový test vás samozřejmě nezjistí - jednoduše vám pomůže odhalit některé tendence. Kromě toho se v závislosti na stavu mysli budou výsledky lišit, takže můžete Sondiho test absolvovat v jakékoli nepochopitelné situaci..

2. Beckova stupnice deprese

Jak název napovídá, tento test měří, jak jste náchylní k depresi. Zohledňuje běžné příznaky a stížnosti pacientů s tímto onemocněním. Při odpovědi na každou otázku musíte z několika výroků vybrat ten nejbližší..

Test stojí za to absolvovat i pro ty, kteří si jsou naprosto jisti, že jsou zdraví. Některá prohlášení z dotazníku se vám mohou zdát divná, ale mnoho z nich platí pro osobu se zdravotním stavem. Takže pokud si myslíte, že deprese je, když je někdo odrazen od nečinnosti, je čas přehodnotit svůj postoj..

3. Zanga (Tsunga) stupnice pro depresi hlášenou mnou

Další test na depresi. Je kratší a čitelnější než předchozí dotazník. Pokud máte rádi integrovaný přístup ve všem a nejste připraveni spokojit se s výsledky jednoho testu, můžete je kombinovat.

Autorem tohoto testu je psychiatr William Zang, v ruské psychologii známý také jako William Zung.

4. Beckova stupnice pro hodnocení úzkosti

Test umožňuje posoudit závažnost různých fóbií, záchvaty paniky a dalších úzkostných poruch. Výsledky nejsou příliš výmluvné. Řeknou vám, pouze pokud máte důvod k obavám nebo ne..

Je třeba si přečíst 21 prohlášení a rozhodnout se, zda jsou pro vás pravdivá..

5. Luscherův barevný test

Tento test pomáhá posoudit psychologický stav prostřednictvím subjektivního vnímání barvy. Je to velmi jednoduché: z několika barevných obdélníků si nejprve vyberete ty, které se vám líbí více, a pak - které méně..

Na základě výsledků Luscherova testu bude odborník schopen doporučit, jak se vyhnout stresu, ale budete se hlouběji dívat do sebe.

6. Projektivní test „Cube in the desert“

Tento test vypadá méně vážně než předchozí a opravdu je. Skládá se z fantasy cvičení. Existuje několik otázek, ale výsledek je jednoduchý a jasný.

Budete požádáni, abyste předložili sérii obrázků a poté vám poskytnou výklad toho, co jste vymysleli. Tento test s největší pravděpodobností neobjeví Ameriku, ale jednoduše vás znovu seznámí se skutečnou..

7. Diagnostika temperamentu podle Eysencka

Musíte odpovědět na 70 otázek, abyste zjistili, kdo jste: cholerik, sangvinik, flegmatik nebo melancholik. Test zároveň určuje úroveň extraverze, takže můžete zjistit, zda jste introvertní nebo jen dočasně unavení z lidí..

8. Rozšířený test Leonharda - Shmisheka

Test pomáhá odhalit osobnostní rysy. Konečná známka je stanovena na několika stupnicích, z nichž každá odhaluje určitý aspekt. Samostatně zkontrolujte, zda jste upřímně odpovídali na otázky nebo jste se snažili být lepší, než ve skutečnosti jste.

9. Metoda expresní diagnostiky Heckovy neurózy - Hess

Tato stupnice pomůže určit stupeň pravděpodobnosti neurózy. Pokud je vysoká, může být vhodné kontaktovat odborníka.

10. Hallův test emoční inteligence

Emoční inteligence je schopnost člověka rozpoznat náladu a pocity druhých. Aby to mohl posoudit, přišel psycholog Nicholas Hall s testem 30 otázek.

40 psychologických testů, které lze absolvovat online a které o vás řeknou vše (i to, o čem ani netušíte)

Lidi, dali jsme naše srdce a duši do Bright Side. Děkuji ti za to,
že objevíte tuto krásu. Díky za inspiraci a husí kůži.
Připojte se k nám na Facebooku a VKontakte

Psychologické testy jsou velmi populární a mohou být stejně zábavné jako série se zkroucenou zápletkou. Ale stále byly vytvořeny, aby určily a identifikovaly důležité vlastnosti a možné odchylky v lidské psychice. Pomáhají také řešit jejich vnitřní rozpory. Současně by se však nemělo zapomínat, že pouze psycholog může správně interpretovat jejich výsledky. Pokud tedy po absolvování testu zjistíte na sobě něco alarmujícího, neměli byste okamžitě zpanikařit. Nejprve kontaktujte odborníka.

Bright Side ví, jak důležité je studovat své vnitřní já, a poskytuje příležitost dozvědět se o své osobnosti něco nového a vzrušujícího pomocí autoritativních psychologických testů..

Osobnost a typy postav

Když budete vědět, jaký typ osobnosti máte a jaké vlastnosti máte, pomůže vám to lépe porozumět. Například jak a s jakými lidmi budujete vztahy, jaký typ aktivity vám nejlépe vyhovuje a jak se správně realizovat.

 • Luscherův test pomůže určit příčiny vašeho stresu a jaké psychofyziologické příznaky může vést.
 • Ravenovy progresivní matice - test, který určuje úroveň intelektuálního vývoje.

Test Myers - Briggs je určen k určení jednoho ze 16 typů osobnosti a pomůže identifikovat individuální preference a sklony.

Szondiho test dává odpovědi na mnoho otázek, včetně vysvětlení výběru blízkých, přátel, povolání člověka a naznačuje predispozici k určitým chorobám.

Eysenckův test je zaměřen na určení typu emočního chování: jste více introvertní nebo extrovertní.

Diagnostická technika temperamentu Jana Strelyaua pomůže určit typ temperamentu a to, jak reagujete na stresové situace.

Efremtsevův test - k určení hlavního typu vnímání: sluchového, vizuálního nebo kinestetického.

Psychologové používají test SMIL 566 otázek k sestavení nejpřesnějšího osobnostního portrétu.

Kettellův osobní dotazník slouží ke stanovení charakteristik charakteru, sklonů a zájmů jednotlivce.

Hallův test pomůže určit úroveň emoční inteligence - schopnost člověka rozpoznávat emoce, porozumět záměrům, motivacím a touhám druhých i jejich vlastních, stejně jako schopnost zvládat své emoce a emoce ostatních lidí při řešení praktických problémů.

Samoaktualizační test CAT určí úroveň úspěchu v různých oblastech.

Test pro určení typu myšlení: v závislosti na mentálních a fyziologických vlastnostech člověka obvykle převažuje specifický typ myšlení - metoda zpracování a analýzy obdržených informací. Typy: verbálně-logické, vizuálně-obrazové, abstraktně-symbolické, kreativní, objektivně efektivní.

Psychologické testy na téma „Psyché“ online

ZJISTĚTE, JAK JSTE VELMI STRESOVÁNI

Tento test je navržen tak, abyste mohli nezávisle zjistit, jak blízký je pro vás problém odolnosti proti stresu, a přijmout včasná opatření k prevenci a nápravě stresových podmínek. Tento test netvrdí, že je „The Ultimate Truth“, než se rozhodnete, nezapomeňte se poradit s odborníkem.

Stupnice deprese E. Beck

Tato technika je určena k diagnostice závažnosti deprese.

Diagnóza deprese u dospívajících

Tato technika je určena k určení stavu nízké nálady - deprese, s přihlédnutím k její hloubce, k identifikaci rysů mezilidských kontaktů mezi teenagerem a vrstevníky, formování plánů do budoucna, obtíže s adaptací teenagera v obtížné sociální situaci pro něj.

Test: čeho se bojíte?

Tento test vám pomůže určit, jakou fóbii máte. Na konci testu dostanete doporučení, jak se s fobiemi vypořádat nejjednodušším a nejúčinnějším způsobem.

Stupnice úzkosti a deprese v nemocnici

Stupnice se skládá ze 14 výroků a zahrnuje dvě části: úzkost (část I) a deprese (část II)

Extraverze-introverze (Eysenck)

Eysenckův osobní dotazník (Eysenck Personality Inventory neboli EPI) byl publikován v roce 1963 a obsahuje 57 otázek, z nichž 24 je zaměřeno na identifikaci extraverze-introverze, 24 dalších je zaměřeno na hodnocení emoční stability-nestability (neuroticismus), zbývajících 9 tvoří kontrolní skupinu otázek navržen tak, aby posoudil upřímnost subjektu, jeho postoj k průzkumu a spolehlivost výsledků. G. Eysenck vyvinul dvě verze této techniky (A a B), které se liší pouze v textu dotazníku. instrukce, klíč a zpracování dat jsou duplikovány. Přítomnost dvou forem umožňuje psychologovi znovu přezkoumat.

Test „Sebehodnocení duševních stavů“ (podle Eysencka)

Tato technika je navržena tak, aby diagnostikovala duševní stavy jako: úzkost, frustrace, agresivita, strnulost.

Druhy poruch osobnosti

Tento test je založen na knize „Kognitivní psychoterapie poruch osobnosti“ od Aarona Becka a Arthura Freemana.

Test úzkosti (dotazník Spielberger)

Měření úzkosti jako rysu osobnosti je obzvláště důležité, protože tato vlastnost do značné míry určuje chování subjektu. Určitá úroveň úzkosti je přirozeným a povinným rysem aktivní aktivní osobnosti. Každý člověk má svou vlastní optimální nebo žádoucí úroveň úzkosti - jedná se o takzvanou užitečnou úzkost. Posouzení stavu člověka v tomto ohledu je pro něj podstatnou součástí sebeovládání a sebevzdělávání..

Test: Jak unavená je vaše psychika?

Tento test vám umožní zjistit, jak unavená je vaše psychika, a také vám dokáže říci, co musíte udělat, abyste se zotavili a restartovali psychiku. Ber tento test vážně.

Dotazník SAN (zdraví, aktivita, nálada)

Test je navržen tak, aby rychle posoudil zdravotní stav, aktivitu a náladu (dotazník je pojmenován podle prvních písmen těchto funkčních stavů). Subjekty jsou požádány, aby korelovaly svůj stav s řadou znaků na vícestupňové stupnici. Stupnice se skládá z indexů (3 2 1 0 1 2 3) a je umístěna mezi třiceti páry slov opačného významu, odrážejícími pohyblivost, rychlost a rychlost funkcí (činnost), sílu, zdraví, únavu (pohodu) a také charakteristiky emočního stavu (nálady) ). Testovaný by měl vybrat a označit číslo, které nejpřesněji odráží jeho stav v době vyšetření..

Máte nekontrolovatelné fantazie?

Maladaptivní snění je forma disociace, nadměrného snění. To je, když člověk tráví více času ve své hlavě (ve fiktivním světě) a zanedbává skutečný svět.

Metodika „Sebahodnocení emočních stavů“

Poměrně jednoduchým dotazníkem pro sebehodnocení emočních stavů je technika vyvinutá americkými psychology A. Wessmanem a D. Ricksem (v tomto případě je uvedena jeho zkrácená verze).

Metodika „Stupnice emoční stability - nestability (neuroticismus)“ G. Eysenck

Tato stupnice je součástí metodiky G. Eysencka pro měření extraverze - introverze a neuroticismu (forma A). Zbývají pouze otázky týkající se neuroticismu a otázky týkající se utajení - upřímnosti odpovědí.

Vyzkoušejte, abyste určili svůj psychotyp

Podstatou systému psychologického testování MBTI je to, že měřením jedinečných kombinací osobnostních faktorů člověka je možné předpovědět jeho tendenci k určitému typu činnosti, jeho styl jednání, povahu rozhodnutí a další vlastnosti, které mu umožňují cítit se pohodlně a sebevědomě. Pro a to, co byly vynalezeny, 4 stupnice (deskriptory), podle nichž se zkoumá osobnost:

Phillipsova metoda diagnostiky úrovně školní úzkosti

Test je zaměřen na studium úrovně a povahy úzkosti spojené se školou u dětí ve věku základní a střední školy. Test se skládá z 58 otázek, které lze číst školákům nebo je lze nabídnout písemně. Na každou otázku je třeba jednoznačně odpovědět „Ano“ nebo „Ne“.

Technika T&D (úzkost a deprese)

Účel: identifikovat stav úzkosti a deprese způsobené nerovnováhou nervových procesů.

Socionický test pro stanovení sociotypů a podtypů.

Tento test vám umožní plně pochopit vaše hlavní sociotypy a podtypy..

Giessenův dotazník

Giessenův dotazník byl upraven v Psychoneurologickém ústavu V. M. Bekhtereva. Giessenův dotazník odhaluje intenzitu emocionálně zbarvených stížností na fyzickou pohodu. Fyzický stav člověka ovlivňuje emoční stereotyp chování. To je důsledek vlivu somatického na psychiku..

MMPI Mužská verze dotazníku

Test MMPI je nej validnější (nejspolehlivější) a nejspolehlivější metodou diagnostiky osobnosti ve světě psychologické praxe. Dotazník je určen ke studiu individuálních psychologických charakteristik osobnosti dospělých.

Zjistěte, zda vám nehrozí nervové selhání!

Tento test vám umožní určit, jak blízko jste nervovému zhroucení, a také vám může říci, co musíte udělat, abyste se zotavili a obnovili svou psychiku. Ber tento test vážně.

"Strom s malými muži"

Test Strom s muži vypadá poněkud frivolně. Povrchní zobrazení nepohlavních tvorů neodpovídá závažnosti studie a jeden by si mohl myslet, že je to nesmysl. Ale marně! Wilsonův test „Strom s muži“ byl vytvořen pro důležitý účel - studium emočního stavu dětí během studia. Jak se ukázalo později, výsledky testu jsou relevantní i pro dospělé..

ODBORNÉ PREFERENCE

V západní kultuře lze většinu lidí rozdělit do 6 typů: realistické (typ P), průzkumné (typ I), umělecké (typ A), sociální (typ C), podnikatelské (typ P) a konvenční (Typ K). Každý typ je idealizací, hypotetickou konstrukcí pro popis určité skupiny lidí s podobnými osobními a profesními vlastnostmi. Je to jakýsi etalon, standard, se kterým se porovnává skutečná osoba. Typ se vyznačuje svými psychologickými charakteristikami: schopnostmi, zájmy, charakterem, preferovaným prostředím. Každou osobu lze připsat určitému typu nebo charakterizovat kombinací několika typologických rysů. Typologické osobnostní rysy jsou výsledkem interakce mnoha faktorů: kulturních a osobních. Jsou to například vliv rodiny, rodičů a dalších významných osob, kvalifikace a zkušenosti z předchozí práce, sociokulturní vliv, fyzické prostředí atd. Takže pod vlivem těchto faktorů osobnost zpočátku preferuje některé a odmítá jiné typy aktivit a sociální aktivity. Pak se tyto činnosti stávají převládajícími zájmy. Tyto zájmy vedou k rozvoji určitých schopností. A konečně, zájmy a schopnosti jednotlivce tvoří určité osobní dispozice, které určují, jak člověk vnímá svět kolem sebe, cítí, myslí a jedná..

Profesionální test duševního zdraví

Kromě fyzického zdraví nemá nemalý význam ani psychický stav člověka. Lidé, jejichž psychologický stav je normální, mají vždy dobrou náladu, mají vynikající smysl pro humor a jsou plní pozitiv. Aktivně se projevují ve všech oblastech svého života, raději jednají, než sedí na jednom místě a trápí se tím, co by se jim mohlo stát..

Zvýšený duševní stres se obvykle vyvíjí u lidí, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích nebo jsou nuceni věnovat se neobvyklým činnostem. Negativní psychologický stav může být vyvolán negativními i pozitivními zkušenostmi..

V každém případě psychický stres ovlivňuje fyziologické změny v celém lidském těle a také způsobuje nervový duševní stav. Psychologické problémy často způsobují vysokou únavu, celkovou slabost, různé duševní poruchy, silnou úzkost a všechny druhy fóbií, nízkou sebeúctu a neustálé očekávání selhání. Dlouhodobý nebo poměrně často opakovaný psychický stres může dokonce vést k vážným duševním chorobám, jako jsou neurózy nebo psychózy.

Pokud jste si začali všímat, že jste se v poslední době stali příliš podrážděnými nebo jste naopak pravidelně přemoženi depresí nebo apatií, musíte myslet na svůj duševní stav. Abychom tomuto problému porozuměli, pomohou nám speciálně navržené psychologické testy, například níže popsaný profesionální test, který se skládá pouze z dvaceti otázek. Po absolvování tohoto testu si člověk může být jistý, že obdrží spolehlivé informace, protože vychází z nejčastějších příznaků nevyvážené psychiky. Jaký je váš duševní stav? Proveďte tento test a zjistěte!

Psychické testy

Duševní zdraví je pro člověka stejně důležité jako fyziologické a naše testy duševního zdraví vám pomohou. Duševní zdraví vám také umožňuje cítit radost ze života a mít vždy dobrou náladu. Výskyt odchylek v emočním stavu, absence radostných emocí, síla a touha něco dělat naznačují zhoršení neuropsychologického stavu. Okamžik přechodu obvyklého blues do deprese není vždy patrný, ale na našem webu existuje mnoho dobrých testů na psychiku, které pomohou identifikovat přítomnost psychologických problémů. U vnímavých nebo emočně nevyvážených lidí se nálada může měnit několikrát denně a úzkost vyplývá z menších zkušeností.

Co dávají testy psychiky?

Můžete ovládat své duševní zdraví pomocí mentálních testů na našem webu. V moderním světě tempo života roste a ohrožuje aktivní lidi přepracováním a přepětím. To platí zejména pro zranitelné emocionální ženy, protože mají tendenci být rozrušené a urazené častěji než jiné představitelky spravedlivého pohlaví. „Sebevědomé„ železné paní “však může hrozit nervové zhroucení, i když časté zkušenosti nejsou jejich silnou stránkou. Mentální testy pomohou identifikovat duševní únavu, fóbie, úzkost. Okamžitě se otestujte a zjistěte svůj psycho-emocionální stav.

Psychologické testy

Fyzické a psychologické podmínky jsou dva vzájemně závislé faktory, na nichž závisí lidské zdraví. Fyzické zotavení není možné bez pozitivního psychologického přístupu a naopak - člověk se zlomenou rukou si život moc neužije. Nestabilní psychologický stav může navíc vést k nervovému vyčerpání, neurózám a psychózám. A pokud člověk dokáže posoudit fyzický stav sám, pak psycholog posoudí příslušného odborníka, pokud je potřeba přesná odpověď. Ale dnes můžete provést test online, abyste zjistili psychologický stav. Test psychologického stavu vám pomůže rozhodnout, zda potřebujete podrobnější radu.

Testovací dotazník k určení psychologického stavu

V tomto testu musíte odpovědět na několik otázek výběrem jedné ze tří možností. Než vyberete vhodnou odpověď, pečlivě analyzujte otázku a přemýšlejte. Čím přesněji odpověď reprezentujete, tím přesnější budou výsledky psychologických testů..

Klinické testy k určení úrovně deprese a úzkosti online

Test „Máte neurózu?“ Expresní diagnostika vašeho stavu na přítomnost neurózy

Online psychoterapie


Galina:
Ilya Jurievič! Velice vám děkuji za vaše sezení, kterých jsem se měl štěstí zúčastnit. Díky nim jsem získal větší jistotu v mnoha problémech a situacích, které dříve způsobovaly úzkost a obavy. Naučil jsi mě, jak s tím zacházet v krátkém časovém rámci. Rád jednám s profesionálem na vysoké úrovni!

Anna:
Ilyo Yuryevich, je těžké najít slova, která by ti vyjádřila vděčnost za pomoc. Vzpomněl jsem si, v jakém stavu a s jakými myšlenkami jsem se setkal minulý rok, 2017. Vzpomínám si na ty pocity hořkosti, úzkosti, které mě za žádných okolností neopustily. Nakonec jsem se této touhy po sebezničení vzdal a teď můžu dýchat jinak. Děkuji!

Vladimír:
Moc děkuji za konzultaci! Opravdu jsem si všiml, že vzpomínky se objevují v době, kdy mám špatnou náladu nebo podrážděnost, ale nemohl jsem pochopit, že se jedná o obranný mechanismus. Až se příště objeví, pokusím se místo toho, abych se ponořil do vzpomínek, mluvit o tom, co přesně způsobuje podráždění..

Tatyana:
Děkuji, Ilyo Jurieviči, za konzultaci. Opravdu mi umožnila dívat se na mou životní situaci z jiného úhlu. Ještě jednou děkuji!

Darya:
Mnohokrát děkuji za pomoc! Jsem velmi rád, že jste mi pomohl porozumět sám sobě a ukázal mi nový způsob, jak zlepšit svůj život.!
Další recenze.

Psychologický test (neuropsychický stav)

Psychologický test (neuropsychický stav)

Neuropsychiatrický stav se obvykle vyvíjí ve velmi obtížných situacích a je vyvolán pozitivními i negativními emocemi, které způsobují změny v psychice.
Test psychiky lze provést přímo na internetu. Celý proces je samozřejmě anonymní.

Ihned po testování obdržíte známku. Toto zjištění není profesionální diagnózou, ale spíše prvním doporučením, zda by bylo vhodné vyhledat psychologického psychoterapeuta, vhodného lékařského specialistu nebo jiného kvalifikovaného diagnostického odborníka..

Testy duševního zdraví

Všimli jste si neustále se opakujících myšlenek, takzvaných posedlostí?.

Autismus je onemocnění, ke kterému dochází v důsledku vývojové poruchy.

Psychologové tvrdí, že agresivita je získaná povahová vlastnost.,.

Vojenská věda předpokládá přísnou disciplínu a zdravý rozum, tedy v paži.

Infantilismus je stejně charakteristický pro muže i ženy.

Paměť dospělého se postupně zhoršuje, což je přirozený proces.

Šílenství nebo šílenství je relativní pojem. Všechny akce jsou zpravidla h.

Čeho se nejvíce bojíš? Lidi doprovázejí vnitřní a skryté obavy.

Test mentální obrany byl navržen tak, aby lépe porozuměl.

Demence je trvalý pokles mozkové aktivity. Známky.

 • Zpět k
 • 1
 • 2
 • 3
 • Vpřed
 • Všechno

Složit ty nejlepší testy duševního zdraví

Psychologické testy provedou objektivní a spolehlivou analýzu životně důležité činnosti člověka. Při dešifrování bude zřejmé, jak je vystaven stresu, jak je váš nervový systém vyčerpaný a co dělat, pokud jsou identifikovány problémy v emocionálně-voliční sféře.

Co ukážou psychologické testy??

Stav psychiky do značné míry závisí jak na vnějších okolnostech, tak na vnitřních charakteristikách jednotlivce. Například zvýšená úzkost zvyšuje riziko vzniku různých neuróz v důsledku neustálé úzkosti a vzrušení z každé drobné hmoty, což snižuje ochranné funkce těla.

Psychologické online testy pomohou posoudit duševní stav a ukázat:

 • přítomnost deprese;
 • emoční vyčerpání;
 • únava psychiky;
 • úroveň stresu;
 • odolnost proti stresu;
 • duševní stabilita;
 • přiměřenost chování a jednání.
Pro děti jsou k dispozici testy na obrázcích, které se snadno používají a při dekódování nevyžadují speciální psychologické znalosti. Pro dospívající bude klinické testování příležitostí k objektivnímu posouzení jejich vlastní sebeúcty, agresivity, emoční vzrušivosti a také tendence k depresi. Průzkumy navíc pomohou lépe porozumět pohodě dítěte v rodině nebo při komunikaci s vrstevníky, jeho chování, povaze a temperamentu.

Pro ženy je charakteristická nadměrná emocionalita, proto je jejich riziko deprese mnohem vyšší. V tomto ohledu je důležité včas diagnostikovat nestabilní psychologický stav, identifikovat příčiny a začít bojovat s negativními projevy.

Jakýkoli psychologický test musí být proveden v klidném stavu a musí se snažit odpovědět na otázky co nejpoctivěji. Online testy zároveň rychle a zdarma provedou psychodiagnostiku osobnosti a řeknou vám, zda si potřebujete odpočinout a zda hrozí depresivní syndrom.

Doporučujeme:

Online myšlení a test aktivity

Sociální studia 10. stupně zahrnují takový sub.