Alkoholismus u žen - příznaky a první vnější příznaky, proč je nevyléčitelný a jak se vypořádat se závislostí

Velmi závažný problém ženského alkoholismu, ničení rodin, ničení zdraví a psychiky ženy, je léčitelný pouze tehdy, když si samotná pacientka uvědomila, že alkohol je pro ni smrtící, a pokud budete pokračovat ve stejném duchu a budete dál nekontrolovatelně pít alkohol, pak není fatální výsledek přes hory. Pijící žena představuje hrozný obraz degradace lidské osobnosti a je velmi důležité zabránit člověku v takovém stavu..

Co je ženský alkoholismus

Odborníci se neshodnou na přesných definicích pojmu, jakýkoli alkoholismus, včetně alkoholismu žen, je vážným chronickým onemocněním, podobným zneužívání drog nebo návykových látek, které ničí člověka fyzicky i morálně. U žen se proces zvykání na alkohol a intoxikace stejnými dávkami alkoholu vyskytuje rychleji než u mužů, protože mají nižší tělesnou hmotnost a celkové množství tekutiny v těle.

Závislost žen na alkoholu v Rusku získala hrozivý rozsah podobný epidemii - během prvního desetiletí 21. století se podle statistických průzkumů počet pacientů náchylných k závislosti na alkoholu v různých fázích zvýšil pětkrát. Pokud vezmeme v úvahu, že mnoho žen se stydí za svou závislost a nechodí na schůzku s narkology, bude obraz mnohem smutnější.

Funkce:

Společný stereotyp říká, že ženy jsou odolnější než muži, mají tendenci snášet stresové situace lépe a jejich práh bolesti je v průměru vyšší. Stejný názor se přenáší i na opilý alkohol - společnost má sklon věřit, že sebekontrola u žen je vyšší než u mužů, pokud jde o odolnost vůči alkoholu. Mezi zvláštnosti ženského alkoholismu však patří skutečnost, že slabší pohlaví je mnohem citlivější na účinky alkoholu, ženy jsou více závislé na alkoholu, pití na ně silněji působí.

Pokud společnost zachází s pitím mužů mnohem shovívavěji - říkají, že člověk má problémy, a tak vylévá zármutek, pak alkoholická žena způsobí všeobecné pohrdání a odsouzení, každý věří, že za všechno může sama, protože neví, jak se ovládat. Tento postoj nutí ženy skrývat po dlouhou dobu přítomnost své bolestivé touhy po alkoholu, a to i od svých blízkých, takže problém se často odhalí, když je nemoc již obtížně léčitelná..

 • Jak přibrat na váze pro chlapa a dívku
 • Booties Marshmallows pletení s popisem a diagramy krok za krokem
 • Mannik v mléce v pomalém sporáku: recepty na lahodný koláč

Lze vyléčit ženský alkoholismus?

V sovětských dobách se říkalo, že závislost na alkoholu u žen je nevyléčitelná. Je to opravdu tak a je opravdu nemožné vyléčit tuto nemoc? Podíváte-li se na problém širší, můžete vidět, že touha ženy po alkoholu je podobná potřebě narkomanky dostat další dávku. Existují speciální kliniky pro léčbu a rehabilitaci drogově závislých, mnoho lidí tam odchází ve stavu stabilní remise, což znamená, že je možná i léčba ženského alkoholismu. V této situaci je nejdůležitější věcí trvalá touha pacienta překonat jeho zhoubnou vášeň..

Známky alkoholismu u žen

Důležitou roli hraje nepříznivá dědičnost: pokud zneužíval alkohol blízký starší příbuzný na straně matky nebo otce, existuje vysoká pravděpodobnost, že i jeho dědička bude trpět touhou po alkoholických nápojích. Pacientka bude navíc velmi dlouho popírat, že má nezdravou neustálou potřebu pravidelně brát „na hrudi“. Nebude si moci sama všimnout, že má alarmující příznaky, takže by příbuzní a přátelé měli začít bít na poplach, pokud si všimnou následujících známek alkoholismu u žen:

 • neustálé hledání důvodu „použití“, kterým může být naprosto cokoli;
 • neustálý zápach alkoholu z úst, zatímco žena se to může snažit zamaskovat;
 • skryté láhve alkoholu schované sem a tam po celém domě;
 • pivní alkoholismus u žen se může projevit jako chuť pít stále více piva nebo vína, protože počáteční dávka již nepřináší požadované uspokojení;
 • třes rukou, křečovitá touha pít, i bez občerstvení.

Známky ženského alkoholismu na obličeji

Alkohol, stejně jako každá droga, má destruktivní účinek na tělo, takže není divu, že jsou patrné následující příznaky ženského alkoholismu na obličeji:

 • pleť zešedne, oči jsou podlité krví, zakalené;
 • ženská tvář nabobtná, nafoukne se a její tváře oteknou;
 • objeví se žilní síť kolem nosu;
 • alkoholik už se nestará o svůj vzhled, její vlasy mohou být špinavé, rozcuchané, neupravené;
 • v posledních fázích může obličej zožltnout - to je známka toho, že játra přestala zvládat šokové dávky toxinů, které ji otrávily, a začala odmítat;
 • pacient vypadá mnohem starší než její roky, rysy ženského obličeje ztrácejí jasnost, zuby začínají vypadávat.

První známky alkoholismu u žen

Navzdory touze alkoholických žen skrýt svou touhu po alkoholu není vůbec těžké zaznamenat první známky alkoholismu u žen. Skvěle překlepávají sklo po skle, protože to považují za úspěch, jejich chování je čím dál drzější, jejich tvář je plná krve, přestávají se o sebe starat a rychle ztrácejí kontrolu nad situací. Přátelé místo neutralizace situace podporují nadměrné pití. Okruh nemocných se začíná omezovat na ty lidi, kteří jsou také inkontinentní k alkoholu.

Ženská psychika je vůči alkoholickým nápojům velmi citlivá. Onemocnění se projevuje změnami v chování pacientky - stává se hysterickou, v její povaze se objevují psychopatické tendence, tendence hrubě odřezávat ty, kteří se pokoušejí komentovat její závislost na alkoholu. Může se stáhnout do sebe, nebo naopak, být neomezená, přísahat, vrhnout se do boje, stát se promiskuitními v sexuálních vztazích..

 • Známky zápalu plic u dospělého
 • Samomasáž prostaty
 • Klasický recept na sledě pod kožichem

Příčiny ženského alkoholismu

Změna role ženy v domácnosti na živitele a zdroj materiálního blahobytu v rodině ve spojení s přetrvávající tendencí společnosti nést co nejvíce odpovědností není zdaleka udržitelná. Trvalé ekonomické krize v naší zemi situaci ještě zhoršují a nutí ženu, aby se pokusila nějakým způsobem vyžádat a hledat nové zdroje příjmů pro sebe a své děti. Ne každý může tento závod odolat překážkám, proto lékaři mezi příčinami ženského alkoholismu rozlišují následující:

 • depresivní psychologický stav, tendence k neurózám způsobená vnějšími příčinami;
 • různé frustrace v rodině nebo v práci, problémy s dětmi, manželem nebo příbuznými;
 • hmotné utrpení způsobující touhu „zapomenout“ s lahví;
 • fyziologické faktory - pomalý ženský metabolismus přispívá k zadržování alkoholu v těle a vyvolává touhu po častém pití;
 • prázdnota v životě, když už není co dělat, nedostatek oblíbené věci.

Fáze alkoholismu

Narcologové rozlišují tři stadia alkoholismu u žen, které mohou hladce a nepostřehnutelně přecházet jeden do druhého:

 • První část. V této fázi jsou degradační změny stále neviditelné - vidíte pouze to, že pacient pije stále více a více a snaží se to nějak skrýt před ostatními.
 • Druhá fáze. Je charakterizován rozvojem kocovinového syndromu, absencí říhání při zneužívání alkoholu, výpadky paměti, progresivními změnami psychiky, mozkových funkcí a výkyvů nálady. Žena se stane asociální, její myšlení, kvalita života se změní, ztratí práci, nastanou problémy s příbuznými, může začít krást, vést bujarý životní styl, přestává se zajímat o děti.
 • Poslední fáze. Pacientka prakticky ztrácí svůj lidský vzhled, intelektuální schopnosti, téměř si nic nepamatuje. V této fázi je onemocnění obtížné léčit, protože je doprovázeno nevratnými patologiemi ve vnitřních orgánech..

Diagnóza ženského alkoholismu

Protože jakékoli testy mohou naznačovat doprovodná onemocnění, ale nikoli závislost na alkoholu, řídí se při diagnostice ženského alkoholismu narcologové následujícími příznaky:

 1. Alkohol je pro pacienta nejcennějším předmětem, je připravena nekonečně diskutovat o výhodách a nevýhodách toho či onoho nápoje..
 2. Pacientka vždy vypila více, než původně zamýšlela, neschopná se ovládnout.
 3. Nápoje navzdory zdravému rozumu, tlaku rodiny, společnosti a jejich naléhavým potřebám.
 4. Pacient má abstinenční příznaky.

Jak se vypořádat s ženským alkoholismem

Vzhledem k tomu, že narcologové se potýkají s různými stadii onemocnění, psychickým a fyziologickým stavem pacientů, je nutné řešit ženský alkoholismus individuálně. Pacientka by měla pochopit, že má vážný problém, potíže a že se chce upřímně uzdravit, a vynaložit na to veškeré úsilí. Pomoc blízkých v tomto případě hraje velkou roli. Závislost na alkoholu lze zmírnit léky ve speciálních ambulancích, kde lékaři používají účinná opatření a prostředky kódující mozek ke zmírnění psychologické touhy.

Důsledky alkoholismu u žen

Nezměrná touha po alkoholu ničí člověka ze všech stran, proto jsou následky alkoholismu u žen hrozné - dochází k úplné degradaci člověka, ztrátě fyzického i morálního vzhledu. Kromě touhy po alkoholu nemá pacient žádné priority, postupně se ztrácejí všechny sociální a rodinné vazby, nezůstávají žádné zásady, hodnoty. Tělo je zničeno, nedokáže odolat neustálým šokovým toxickým dávkám, selhávají játra, ledviny, srdce, mozek. Inkontinence při pohlavním styku vede k pohlavně přenosným chorobám.

Jak se vypořádat s ženským alkoholismem

Ženský alkoholismus je chronické onemocnění, které má nejen lékařské, ale i sociální důsledky. Vyznačuje se nadměrnou závislostí ženy na alkoholických nápojích, v důsledku které jsou ovlivněny vnitřní orgány a mozkové buňky, což vede ke změně chování a vzhledu pijáka.

Hlavní příčiny alkoholismu u žen

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2015 Bělorusko první na planetě, pokud jde o spotřebu lihovin, Ukrajina byla druhá, zatímco Rusko, jehož populace je tradičně považována za pijáka, obsadilo „čestné“ 6. místo. V číslech to vypadá takto: 17,5 - 17,47 - 15, i když kritická rychlost je považována za 8 litrů na obyvatele.

Na nehody, cirhózu jater, rakovinu a kardiovaskulární onemocnění zemře každý rok 2,5 milionu pijáků (4% z celkového počtu úmrtí na světě). O alkoholismu byly napsány desítky vědeckých prací, stovky brožur a tisíce populárních článků..

Zdá se, že vše je známo již dlouhou dobu, ale až dosud lékaři neposkytnou sebevědomou odpověď na otázku, je možné úplně vyléčit toto vážné onemocnění?

Ne každý bude schopen přestat pít, protože věří, že je vždy schopen „přestat“. Pro ženu, která upadla do závislosti na alkoholu, je obtížnější se z ní dostat kvůli mnoha sociálním podmínkám. Podle statistik je v Rusku na každých 100 mužů, kteří pijí, nejméně 50 žen..

Mezi příčinami alkoholismu u žen je třeba jmenovat dva hlavní faktory: sociální a psychofyziologické, které mají řadu charakteristických rysů..

Zvažte sociální příčiny ženského alkoholismu:

  Životní úroveň. Složitá finanční situace (nezaměstnanost, špatné životní podmínky, nedostatečná výživa atd.) A naopak, finanční nezávislost je často doprovázena alkoholovou euforií. „Jsem svobodný člověk, mám se dobře, proč si neuvolnit?“

Alkoholické tradice. Významné životní události, například absolvování školy, univerzity, narození dítěte, povýšení do zaměstnání, jsou bez hostiny nemyslitelné. Většina lidí nepřikládá tuto vážnou důležitost, ale z každých 5–6 pijáků se jeden stane alkoholikem. A když se jedná o mladou ženu, budoucí matku nebo děti, které již mají děti, je to velká tragédie v rodině i ve společnosti..

Vzdělávací kvalifikace. Nízká úroveň vzdělání, která ovlivňuje vnímání života, se často stává faktorem prosazujícím alkoholismus. „Nejsem o nic horší než ostatní, proč by jim to mělo být dovoleno, ale neměl bych?“ Přestože poměrně vzdělané ženy pijí příliš mnoho.

Neúplná rodina. Osamělá matka nemá dostatek času a peněz na výchovu a péči o dítě. Teenager ve společnosti svých vrstevníků často hledá „sponzory“ v různých pochybných institucích. Jedná se o přímou cestu k prostituci, alkoholismu a drogové závislosti..

Dysfunkční rodiče. Když otec a matka pijí a jsou v rozporu se zákonem, může se dcera vydat touto cestou..

 • Okruh přátel. Pokud je přátelství nemožné bez pití, je vysoká pravděpodobnost, že se z dívky stane alkoholik..

 • Zde jsou psychofyziologické příčiny alkoholismu u žen:

   Dědičná predispozice. Dívka, jejíž rodiče zneužívali alkohol, je na něj náchylnější.

  Emoční nestabilita. Ženy jsou emotivní, stresující situace může vyvolat touhu po sklenici.

  Vlastnosti těla. U žen se ethanol vstřebává do krve rychleji než u mužů. Ženské pohlavní hormony jsou rychle potlačeny alkoholem.

  Slabá vůle. Slabá vůle, podezřelé a nerozhodné jsou náchylnější k alkoholismu.

  Nedostatek účelu. Když dospívající dívka opravdu neví, co bude dělat po maturitě a ve skutečnosti „jde s proudem“, je velká šance, že alkohol v životě zaujme významné místo..

  Osamělost, nešťastný osobní život. Špatná láska, život s nemilovanými, ztráta blízkých jsou často důvodem k pití.

 • Psychologické a fyzické násilí v rodině. Ponížená pozice v rodině, říkají: „děláte všechno špatně, jste špatná dívka a máte takové přátele“, bití vás nutí hledat útěchu ve společnosti „příznivců“ s lahví. Dospělá žena může být vystavena silnému psychickému tlaku ze strany svého manžela, například žárlivost nebo vyčítání, že živí rodinu.

 • Mechanismus vývoje a stadia ženského alkoholismu

  Dívky se zpravidla seznamují s alkoholem ve společnosti svých vrstevníků. První minimální dávky nízkoalkoholických nápojů způsobují živou komunikaci. Poté začínají experimenty s různými víny: suchá a obohacená, poté se používají silné alkoholické nápoje - vodka a koňak.

  Dochází k návykovosti a dávky se zvyšují. Tak se rodí bolestivá závislost, když je život bez alkoholu už nemyslitelný. Žena se degraduje jako člověk, bez povšimnutí pro sebe se stává alkoholikem.

  U žen existují tři fáze alkoholismu, stejně jako u mužů:

   Fáze 1. Alkohol se konzumuje příležitostně, dávky se nezvyšují, není touha opít se. Specializovaná pomoc ještě není nutná, a pokud žena již cítila vnitřní nepohodlí, může se včas zastavit.

  Fáze 2. Toto je již chronický alkoholismus. Alkohol se konzumuje několikrát týdně, dávky se zvyšují, začínají výpadky paměti. Objeví se syndrom kocoviny. Chování se často stává asociálním, dochází k nepřítomnosti. Dochází k podráždění a útokům nepochopitelné úzkosti, při požití omamné látky zmizí. Objevují se vnější známky alkoholizace člověka: pleť se zhoršuje, pokožka je ochablá, otoky pod očima a nepořádek v oblečení. Zde je již nutná pomoc narkologa, ale žena ji často odmítá ve falešné naději, že to zvládne.

 • Fáze 3. Lze charakterizovat jako úplné zničení osobnosti. Žena vypadá mnohem starší než její roky, není schopna adekvátně posoudit sebe a životní prostředí. Má celou řadu nemocí: cirhózu jater, onemocnění zažívacího traktu, kardiovaskulární a další. Chuť k jídlu zmizí. Práce je ztracena. Alkohol se stává smyslem života. Prognóza léčby je velmi zklamáním.

 • Známky ženského alkoholismu

  Známky alkoholismu u žen mohou být po dlouhou dobu neviditelné, protože jsou pečlivě skryty. Teprve když choroba postupuje, je již dramaticky zarážející a nabývá výrazné podoby.

  Příznaky alkoholismu u žen jsou:

   Časté pití. Když pijí s nebo bez důvodu. Každé datum se stává formálním znakem pití.

  Nedostatek „brzd“. Alkohol je potěšením a myšlenka, že je čas přestat, zcela chybí.

  Použití velkých dávek. Pije jako muži a neopije se.

  Ztráty paměti. Postupný vývoj je již známkou vážné nemoci. Pěkně opilý člověk může „vypnout“ kdekoli, dokonce i na ulici.

 • Vzhled se mění. Obličej ostře stárne, postava hubne. Žena vypadá neupraveně, mnohem starší než její roky.

 • Odrůdy ženského alkoholismu

  Alkoholismus u žen se může vyvinout bez ohledu na to, jaký druh nápojů pije: nízký alkohol (rum-cola apod.), Střední síla (suchá vína, různé tinktury) nebo velmi silný (vodka, koňak).

  Existuje „pivní“ alkoholismus, který je obtížnější léčit, protože v běžné moudrosti není pivo vnímáno jako alkoholický nápoj. Pokud se žena „specializuje“ na tvrdý alkohol, dochází k závislosti mnohem rychleji.

  Může být chronické, když se alkohol konzumuje několikrát týdně nebo denně. Nebo se může opít, když střízlivá období vystřídá, například pod vlivem stresující situace, každodenní pití, které může trvat několik týdnů. Toto je nejobtížnější a nejnebezpečnější druh alkoholismu pro zdraví žen..

  Vlastnosti léčby ženského alkoholismu

  Léčba alkoholismu u žen není vůbec beznadějný proces, i když existuje názor, že rehabilitace (lékařská a sociální) je obtížnější než pro muže. To je způsobeno vlastnostmi ženského těla, psychiky. Hlavní věc je, že ona sama se chce závislosti zbavit..

  Žena kroky

  Piják se zpravidla obrací na lékaře, pouze když se opila „na rukojeť“. Například se musíte dostat z flámu. Narcolog vám může poradit s ambulantní léčbou, když po procedurách můžete jít domů na noc.

  Pokud zdravotní stav vyvolává obavy, může se například vyvinout delirium (delirium tremens), budete muset jít do nemocnice, kde bude po důkladném vyšetření předepsán léčebný postup. Zahrnuje detoxikační terapii (očištění těla od toxinů - uvolnění z nárazového pití), ošetření postižených vnitřních orgánů a speciální protialkoholní léky.

  • Přečtěte si o Alconexu pro závislost na alkoholu

  Kódování

  Provádí se po léčbě drogové závislosti a pouze dobrovolně po dobu 1 až 10 let. Existují různé typy kódování: intravenózní injekce léku a šití do hýždí nebo pod lopatkou. Pacientka obdrží potvrzení, že je obeznámena s následky, pokud začne pít.

  Existuje kódování hypnózy, kdy hypnolog pomocí návrhů přizpůsobí pacienta střízlivému životnímu stylu..

  Jedná se v zásadě o povinné metody, protože dochází k zásahu do psychiky pacienta zvenčí, často prováděném na jednom sezení, což je vážná nevýhoda.

  Pokud myšlení není založeno na střízlivém životním stylu, pod tlakem okolností je možné zhroucení a záchvaty, které mohou být fatální.

  Léky k léčbě ženského alkoholismu

  K léčbě ženského alkoholismu je předepsána celá řada léků v závislosti na obecném zdravotním stavu a absenci alergie na jeden nebo jiný lék. Používají se perorálně (tablety a kapky) nebo ve formě injekcí.

  Všechny lze rozdělit do tří skupin:

   Léky na zmírnění syndromu kocoviny. Jedná se o Medichronal, Alka-Seltzer, Koprinol a další. Známý aspirin, paracetamol, glycin, limontar, multivitamíny pomáhají dobře. Populární je řešení španělské drogy Colme. Všichni čistí krev od alkoholu a rychle ji odstraňují z těla. Nesnižují však touhu po alkoholu. Je to jen první krok k oživení..

  Drogy snižující chuť na alkohol. Disulfiram a přípravky na něm založené: Abstinol, Teturam, Esperal, Tetlong-250, Lidevin a další. Pokud pijete po jejich užívání, objeví se výrazná reakce ve formě tachykardie, zarudnutí obličeje, nevolnosti, zvracení. Vážnou nevýhodou jsou negativní vedlejší účinky, ale pokud nemoc zašla daleko, existuje pouze naděje na uzdravení. Antidepresivum Tsipramil, kromě zmírnění chuti na alkohol, má uklidňující účinek na tělo.

 • Léky na podpůrnou terapii. Jedná se o léky, které je třeba užívat doma po ukončení léčby. Jedním z těchto účinných prostředků je Naltrexon, stejně jako americká droga Alco Blocker, která se skládá z přírodních složek, což eliminuje nežádoucí vedlejší účinky. Kromě toho zlepšuje fungování srdce a jater, které jsou alkoholem nejvíce ovlivněny..

 • Psychologické léčby alkoholismu u žen

  Psychoterapeutka provádí psychologickou korekci chování pacientky s alkoholismem, rozvíjí a upevňuje ve své mysli postoj k střízlivému životnímu stylu. Tato práce probíhá souběžně s drogovou léčbou..

  Psychologická léčba ženského alkoholismu je různorodá a může být založena na zásadách, jako je hypnóza, kognitivně behaviorální terapie (CBT) nebo gestaltová terapie. Ten je u žen oblíbený díky svým zásadovým pozicím, které jsou jim v duchu blízké..

  Pomoc od rodiny a přátel

  Na alkoholismus neexistuje zázračný lék. To by měli příbuzní pijáka dobře pochopit. Je nutné ji morálně nedokončit, ale vynaložit veškeré úsilí, aby se obrátila o pomoc s narcologem.

  Existuje poměrně netriviální metoda řešení závislosti na alkoholu, která k nám přišla z USA. Jedná se o skupiny anonymních alkoholiků (AA). V současné době spojují miliony lidí po celém světě, kteří roky nepili a žijí střízlivý šťastný život..

  Pracují v těchto skupinách podle programu „12 kroků“. Hlavní podmínkou je, že si člověk musí uvědomit, že je alkoholik. Toto je jen první krok k zotavení. A tato cesta není snadná, pouze modlitba a meditace v prostředí stejného jako vy povedou k duševnímu klidu a poskytnou vážnou psychologickou podporu v boji proti vaší nemoci..

  S cílem poskytnout účinnější podporu svým blízkým, matkám a manželkám závislých na alkoholu spojených ve skupinách AlAnon. U čaje v uvolněné atmosféře se podělili o své obtížné zkušenosti, když nejste sami ve svém zármutku, máte o tom někoho říct, to dává důvěru ve vaši vlastní sílu, že vše bude v pořádku.

  Druhým netradičním způsobem léčby alkoholismu je pravoslavná modlitba. V mnoha církvích se u ikony Matky Boží „Nevyčerpatelný kalich“ čte speciální akathista, aby Matka Boží pomohla těm, kteří trpí vážnou nemocí opilosti, se jí zbavit. A pokud rodině přišly potíže, musíte se těchto služeb zúčastnit, abyste se celou svou duší modlili za uzdravení svých blízkých..

  Jak se vypořádat s alkoholismem u žen - podívejte se na video:

  Ženský alkoholismus: jak s ním zacházet? Konverzace s narcologem

  U nás je problém zneužívání alkoholu obzvláště akutní. Alkoholismus je jedním z „horkých míst“ ruské společnosti. Alkohol je přímou nebo nepřímou příčinou přibližně 25 procent všech úmrtí v zemi. Tato skutečnost naznačuje, že problém alkoholismu v dnešním Rusku získal rysy národní demografické katastrofy..

  Ale obzvláště hrozný v Rusku je ženský alkoholismus, který má často nezvratné podoby. Jurij Pavlovič Sivolap, narkolog, doktor lékařských věd, profesor katedry psychiatrie a lékařské psychologie Moskevské lékařské akademie pojmenované po M.V. I. M. Sečenová.

  Specifičnost ženského alkoholismu

  - Jurij Pavlovič, jaká je specifičnost ženského alkoholismu?

  - Specifičností je, že alkoholismus u žen obvykle:

  • začíná později
  • postupuje rychleji.

  Pití žen je mnohem pravděpodobnější než u mužů, kteří pijí:

  • Deprese
  • úzkost
  • a další duševní poruchy.

  Zneužívání alkoholu u žen je několikrát častěji způsobeno psychickými problémy než u mužů.

  U žen se alkoholismus projeví později než u mužů, ale zároveň vyhledávají pomoc dříve. To lze zjevně vysvětlit skutečností, že ženy jsou odpovědnější.

  Ale ženský alkoholismus má na rozdíl od mužského alkoholismu zvláštnost - potíže s kontrolou spotřeby. Pro muže je snazší přestat a dáma, která se chtěla omezit na sklenku vína, nezastaví ani po dvou nebo třech lahvích. Pije mnohem víc, než plánovala..

  Mimochodem, ženy mají více pití než muži a je pro ně těžší přestat pít..

  - Kdo degraduje rychleji - muž nebo žena? A proč je pro ženu těžší přestat pít než muž?

  U žen se poškození mozku vyvíjí rychleji - takzvaná alkoholická encefalopatie. Ale zároveň jsou myšlenky na závažnější alkoholismus a zejména na výraznější degradaci alkoholu u žen vysvětleny sociální stigmatizací.

  „Stigma“ v řečtině znamená „štítek, stigma“. Rádi odsoudíme pijící ženu za její nemoc a velmi rychle ji označíme za ponižující osobnost. Jeden z předních odborníků v oblasti ženského alkoholismu, profesor Alexej Jurijevič Egorov z Petrohradu, o tom mluví a píše velmi dobře..

  Pro ženy je skutečně obtížnější přestat pít, protože pití u žen je často spojeno s:

  • Deprese
  • nebo vážný stres.

  Nejčastěji žena, která zažívá:

  • osamělost
  • nevěra
  • zbytečnost

  najde útěchu ve sklenici vína.

  Potenciální alkoholismus

  - A co je to potenciální alkoholismus? Existuje takový koncept?

  - Takový výraz neexistuje. Pokud je však zavedeno, pak bych řekl, že přítomnost alkoholických pacientů v rodině naznačuje potenciál pro vznik závislosti na alkoholu: je-li jich mnoho, je člověk téměř odsouzen ke svým problémům s alkoholem. Jakmile začne pít, i v malém množství, může velmi rychle závislost a užívání nabýt nestřídmého charakteru..

  Pokud má člověk mnoho příbuzných, kteří pijí, mohou mu jako podnět k rozvoji vlastního alkoholismu sloužit různé důvody - především silný emoční stres..

  Častým „motorem“ zneužívání alkoholu s následným vznikem závislosti jsou pochybnosti o sobě, pocit viny a nízká sebeúcta. Typickým příkladem rozvoje alkoholismu na neurotickém základě je strach z létání. Aby to člověk překonal, pije:

  • na letišti
  • nebo již v letadle před vzletem

  a po několika letech se už bez alkoholu neobejde.

  Na druhé straně život člověka s:

  • nedůležitá dědičnost
  • náchylní k alkoholismu

  může být docela prosperující, ale prostředí na něj bude mít negativní dopad - například odborná komunita s tradicí:

  • kolektivní hostiny
  • nebo notoricky známé „firemní večírky“.

  Je těžké tomu uvěřit, ale „firemní večírky“ jsou někdy silným podnětem k alkoholismu.

  - Často vidím reklamy, které můžete trvale zakódovat z alkoholismu. Jsou dnes metody kódování účinné? Objevily se nové metody moderní léčby? V které zemi jsou úspěšnější?

  - Techniky kódování pomáhají jednotlivým pacientům. Ale zároveň jsem přesvědčen, že je třeba je opustit. Tyto metody se používají pouze v několika zemích..

  Abstinence na základě strachu z alkoholu je v rozporu s moderní lékařskou etikou. Byl bych opatrný ohledně zpráv o nových terapiích proti alkoholismu.

  Uznávané a proto vědecky ověřené přístupy k léčbě jakéhokoli onemocnění nejsou inzerovány a těchto přístupů není tolik..

  Léčba alkoholismu je úspěšná v zemích se zabezpečeným přístupem ke kvalifikované lékařské péči. Mimořádně důležitým úkolem pro naši zemi je odmítnutí dispenzární registrace pacientů trpících závislostí na alkoholu.

  Toto opatření sociálního omezení nemá žádnou výhodu, ale velmi mnoho lidí s problémy s alkoholem nehledá lékařskou pomoc pouze ze strachu před sociálními důsledky - registrace v narkologické lékárně a vše s tím spojené.

  Žena se za účetnictví obzvlášť stydí, dá se jí rozumět, když sousedé nebo kolegové z práce zjistí, že je registrovaná, žena začne být diskriminována. Je nemožné žít s takovým břemenem.

  - Jak účinná je částečná redukce alkoholu? Koneckonců, psychika je stejně zničena.

  - Bohužel je těžké léčit alkoholismus.

  Mnoho lidí závislých na alkoholu nedokáže úplně a trvale přestat pít. Pokud díky léčbě tito lidé začnou pít méně často, méně a s méně nebezpečnými následky - je to již úspěch..

  Snížení konzumace alkoholu, když jej nelze zcela opustit, je účinným mechanismem snižování úmrtnosti v naší zemi. Pokud dnes společnost pochopí, že je nutné pouze snížit množství konzumovaného alkoholu, pak to může být úspěšně:

  • žít
  • a práce

  a naštěstí se nehovoří o ničení psychiky. Jednoduše řečeno, pokud neexistuje způsob, jak se vzdát alkoholu, ale existuje touha překonat závislost, snižte dávku!

  Přečtěte si také:

  Pokud chcete dostávat provozní komentáře a novinky, vložte Pravda.Ru do svého informačního proudu:

  Přidejte Pravda.Ru ke svým zdrojům v Yandex.News nebo News.Google

  Také vás rádi uvidíme v našich komunitách na VKontakte, Facebook, Twitter, Odnoklassniki.

  Jak rozpoznat ženský alkoholismus?

  O ženském alkoholismu se mluví mnohem méně často než o mužském. Myšlenka, že na spravedlivé pohlaví může být vystavena takové zhoubné závislosti, mi často prostě nesedí. Manželka, matka, strážkyně rodinného krbu - jak může své problémy utopit v láhvi alkoholu? Bohužel, životní příklady nám často dokazují, že toto neštěstí může předjet jakoukoli osobu bez ohledu na pohlaví..

  První známky ženského alkoholismu

  Je snadné poznat alkoholika se zkušenostmi - ve vzhledu, chování, zvycích. Úspěšnost léčby je však vyšší, pokud vyhledáte lékařskou pomoc při prvních známkách alkoholismu a je mnohem obtížnější si je všimnout. Problém je v tom, že u žen se u alkoholu rozvine závislost rychleji než u silnějšího pohlaví. To je způsobeno skutečností, že ženské tělo je citlivější na alkoholické nápoje, protože obsahuje méně enzymů, které přispívají k odbourávání alkoholu.

  To vysvětluje skutečnost, že pro nástup stavu intoxikace žena nepotřebuje tolik alkoholu. A pokud se u mužů vytvoří trvalá závislost v průměru 7-10 let po systematickém příjmu alkoholu, pak slabým ženám stačí 3-5 let. A během těchto let ani jejich příbuzní ani blízcí známí nemohou o závislosti uhodnout.

  Na rozdíl od mužů se ženy nejprve pokouší skrýt svou závislost na alkoholu před ostatními. Pravidelně chodí do práce, dělají domácí práce a nikdy se neobjevují na veřejnosti ve stavu silné intoxikace alkoholem. „Zelený had“ však již začíná svou ničivou práci a pozorný a milující člověk může dobře rozeznat první známky rodícího se alkoholismu.

  • Není důvod nepít

  Prvním krokem k rozvoji alkoholismu jsou pravidelná setkání s alkoholem z různých důvodů - obdržení ceny, dovolená, dovolená. U ženy, která si začne vytvářet návyky pití, se tyto důvody časem stávají nedostatečnými. Postupně se formuje potřeba denní konzumace alkoholu, žena se šťastně chytí jakéhokoli důvodu k pití. Zároveň takovou touhu odůvodňuje potřebou zmírnit stres, oslavit víkend, obecně najde spoustu důvodů.

  • Výsledek je zřejmý

  Závislost na alkoholu se často projevuje v doslovném smyslu slova na tváři ženy. Závislost na alkoholu přispívá k vzniku předčasných známek stárnutí: pokožka je suchá, tvoří se na ní vrásky, pod očima se objevují vaky, obličej je oteklý a nafouklý. Matné vlasy, lámavé nehty, nažloutlý odstín pleti, výrazná kapilární síť na obličeji přitahují pozornost. Žena se buď snaží vytrvale skrývat stopy po včerejších úlitbách, nanáší si na tvář kilogramy kosmetiky, nebo se naopak o sebe začíná čím dál méně starat.

  • Nervy na hranici

  Jedním z prvních příznaků rozvoje ženského alkoholismu je neustálá nervozita. Žena, která pije, je často v depresi, zvláště pokud není schopna pít. Je nepřiměřeně podrážděná, nedokáže omezit své emoce, rozpadá se na blízké. U ženy se rozvíjejí takové povahové vlastnosti jako sobectví, zvýšená agresivita, hrubost. A čím silnější je závislost na alkoholu, tím výraznější je degradace osobnosti.

  Jak pomoci?

  Hlavním problémem je, že ženě trpící závislostí na alkoholu je možné pomoci, pouze pokud si to sama přeje. Ale mnozí prostě nejsou ochotni připustit, že závislost na alkoholu se stala nemocí, kterou je třeba léčit. Žena se bojí odsouzení druhých a věří, že si může „uvázat“ každou chvíli - prostě chce. Ale tato minuta obvykle nepřijde...

  V takové situaci hodně záleží na rodině a přátelích. Neobviňujte ženu, vrhněte se na ni obviněním. Vaše péče a pozornost mohou udělat mnohem víc - obnovit víru v sebe sama a doufat, že se všechno může ještě změnit k lepšímu..

  Léčba ženského alkoholismu: účinné techniky

  Hodnocení účinných prostředků proti alkoholismu v roce 2018
  #názevCena% léčení
  1Alcolock990 rbl.94%
  2Alconex147 RUB (promo)90%
  3AlcoProst1000 rub.85%
  4Esperal1243 rbl.50%
  PětMetadoxil1359 rbl.40%

  Problém alkoholismu v Rusku je docela akutní. Incidence každým rokem neustále roste. Od roku 1997 do současnosti se počet lidí závislých na alkoholu zvýšil o téměř 50%. Každý rok umírá na konzumaci alkoholu asi 1 milion lidí a asi 2 miliony mají diagnózu alkoholová psychóza, téměř polovina z nich jsou ženy.

  Ženský alkoholismus vystupuje jako samostatný problém moderní ruské společnosti. Existuje poměrně častý mýtus, že léčba alkoholismu u žen představuje větší problém než u mužů a že na tuto chorobu neexistuje žádný lék. Ve skutečnosti je všechno přesně naopak. Klinický průběh onemocnění u žen je mnohem jednodušší a většina metod léčby ženského alkoholismu je vysoce účinná.

  Jediným problémem je, že ne každý je schopen přiznat, že má nemoc. To je způsobeno ruskou mentalitou, která se používá k odsouzení ženského alkoholismu více než mužského.

  Příbuzní pacienta se zpravidla obracejí k lékaři a specializovaná lékařská péče je poskytována v pozdějších fázích alkoholismu u žen, kdy léčba již není tak účinná.

  Vlastnosti závislosti u žen

  Vzhledem k mentálním a biologickým rozdílům mezi muži má alkoholismus u žen několik rysů:

  1. Procento tekutin v ženském těle je nižší než u mužů, takže jejich koncentrace alkoholu v krvi je vyšší.
  2. Je oslabena hematoencefalická bariéra (bariéra mezi oběhovým systémem a nervovou tkání, která brání pronikání do mozku), což umožňuje toxickým látkám obsaženým v alkoholu pronikat do buněk nervového systému.
  3. Ženy jsou citově labilní (nestabilní), takže jsou náchylnější ke stresovým situacím.
  4. V důsledku ženského alkoholismu dochází k demyelinaci nervových vláken (destrukci myelinového pláště), v důsledku čehož je narušeno jejich vedení.
  5. Hepatocyty (jaterní buňky) jsou citlivé na účinky ethylalkoholu. Filtrační a neutralizační funkce jater jsou narušeny. Zvyšuje riziko jaterní cirhózy a v důsledku toho i rakoviny.
  6. Aktivita žaludečních enzymů odpovědných za rozklad molekul ethanolu je u žen nižší a u pacientek s alkoholismem mohou enzymy úplně chybět.
  7. Rychlá absorpce ze žaludku v předmenstruačním období a ze střev.
  8. Látky vzniklé rozpadem ethylalkoholu jsou neslučitelné s ženskými pohlavními hormony.

  Příznaky a stadia

  Lékaři doporučují

  Pro účinnou léčbu alkoholismu doporučují odborníci lék „AlcoLock“. Tato droga:

 • Eliminuje chuť na alkohol
 • Opravuje poškozené jaterní buňky
 • Odstraňuje toxiny z těla
 • Uklidňuje nervový systém
 • Nemá chuť ani vůni
 • Skládá se z přírodních složek a je zcela bezpečný. AlcoLock má základnu důkazů založenou na mnoha klinických studiích. Nástroj nemá žádné kontraindikace a vedlejší účinky.

 • V symptomatologii závislosti na alkoholu se rozlišují psychologické a fyziologické příznaky. Mezi tyto patří:

  • ztráta chuti k jídlu;
  • pastovitý obličej;
  • kůže zčervená s modravým nádechem, objeví se skvrny;
  • křehké nehty a vlasy;
  • ztenčení zubní skloviny, ztráta zubu;
  • třes končetin;
  • v případě cirhózy - zvýšení objemu břicha, ascites.

  Psychologické příznaky ženského alkoholismu:

  • touha konzumovat alkohol bez ohledu na důvod;
  • neustálé zvyšování podílu konzumovaného alkoholu;
  • popření faktu o alkoholismu a vzájemné agresi;
  • pokles intelektuálních schopností;
  • nezájem o život, práci, ostatní;
  • nezodpovědnost, pokles úrovně sebekritiky (neopatrnost, neochota starat se o sebe, dodržovat pravidla osobní hygieny);
  • nadměrná agresivita, hrubost, nervozita, nadměrné používání nadávek.

  Fáze ženského alkoholismu

  • narušení centrálního nervového systému;
  • prudké poklesy krevního tlaku s menší zátěží;
  • tachykardie;
  • dušnost;
  • ztráta dávivého reflexu.

  Pokud v první fázi alkoholismu může žena pít alkohol 3-4krát týdně, pak ve druhé fázi to dělá denně. Rozvíjí se psychická závislost na alkoholických nápojích, touha po jejich konzumaci se stává nekontrolovatelnou. Časté jsou výpadky paměti a nespavost. Struktura mozku ještě nebyla porušena, ale dochází ke změnám ve vnitřních orgánech a léčba je plně neobnoví. Vyvíjí se předčasné stárnutí těla.

  Třetí fáze ženského alkoholismu je charakterizována vývojem nevratných změn ve vnitřních orgánech, včetně struktury mozku. Dochází k selhání více orgánů. Alkoholismus se stává způsobem života. Žena je psychicky depresivní, často dochází k pokusům o sebevraždu.

  Stále si myslíte, že na alkoholismus neexistuje lék?

  Soudě podle skutečnosti, že nyní čtete tyto řádky - vítězství v boji proti alkoholismu ještě není na vaší straně.

  A už jste si mysleli, že máte kódování? Je to pochopitelné, protože alkoholismus je nebezpečné onemocnění, které vede k vážným následkům: cirhóze nebo dokonce smrti. Bolesti jater, kocovina, zdravotní problémy, práce, osobní život. Všechny tyto problémy jsou vám známé z první ruky..

  Může však stále existovat způsob, jak se zbavit trápení? Doporučujeme přečíst si článek Eleny Malyshevy o moderních metodách léčby alkoholismu.

  Metody léčby

  Léčba ženského alkoholismu by měla probíhat komplexně. Bude účinné, pouze pokud pacientka přizná, že je nemocná a chce se vyléčit. Nutkání k léčbě ve většině případů nepřináší žádné výsledky..

  Léčba by měla zahrnovat následující metody:

  1. Detoxikační terapie.
  2. Kvalifikovaná psychologická pomoc.
  3. Léčba léky, které způsobují averzi k alkoholu.
  4. Léčba léky, které blokují opioidní receptory v mozku.
  5. Kódování pomocí psychoterapie.
  6. Kódování hypnózy.
  7. Obnova funkcí vnitřních orgánů.
  8. Symptomatická léčba.

  Léky

  Léky používané k léčbě alkoholismu u žen se dělí do skupin:

  1. snížení chuti na alkohol;
  2. ohromující abstinenční příznaky;
  3. averze k alkoholickým nápojům;
  4. léčba duševních poruch.
  • léčba abstinence a ženského alkoholismu;
  • odstranění kocoviny;
  • usnadňuje celkový stav pacienta (eliminuje dyspeptické příznaky, bolesti hlavy, slabost, tachykardii, poruchy krevního tlaku).

  Způsob uvolňování: tablety (užívají se půl hodiny před jídlem, jedna tableta, drží se v ústech až do úplného rozpuštění, bez rozpuštění) a kapky.

  • alkoholické poškození jater;
  • duševní poruchy způsobené užíváním alkoholu;
  • chronická závislost na alkoholu.

  Způsob uvolňování: tablety (užívané půl hodiny před jídlem, 1 tableta 2-3krát denně, průběh léčby je 90 dní) a roztoky pro intravenózní a intramuskulární podání.

  • závislost na alkoholu;
  • duševní poruchy způsobené užíváním alkoholu.

  Způsob výroby: prášek pro přípravu suspenze spolu s rozpouštědlem. Pouze odborník s lékařským vzděláním má právo naředění a injekci léku. Injektuje se pouze do svalu gluteu. Pokaždé, když je nutné změnit místo vpichu.

  Akamprosát je lék k léčbě ženského alkoholismu, který potlačuje touhu pít alkohol. Uvolňovací forma - tablety. Pacienti vážící méně než 60 kg by měli užívat 4 tablety denně (dvě ráno, jednu odpoledne a večer) a více než 60 kg - 6krát denně (2 tablety pro 3 dávky). Průběh terapie je 12 měsíců.

  Co říkají lékaři o alkoholismu

  Doktor lékařských věd, profesor Malysheva E.V.:

  Po mnoho let studuji problém ALKOHOLISMU. Je to děsivé, když touha po alkoholu ničí život člověka, kvůli alkoholu se zhroutí rodiny, děti ztratí otce a manželky, manžely. Často jsou to mladí lidé, kteří pijí příliš mnoho, ničí svou budoucnost a způsobují nenapravitelné škody na zdraví..

  Ukázalo se, že člena rodiny, který pije, lze zachránit, a to lze provést tajně sám před sebou. Dnes budeme hovořit o novém přírodním léku Alcolock, který se ukázal jako neuvěřitelně efektivní, a také se účastní federálního programu "Zdravý národ", díky kterému lze získat (včetně) lék pouze za 1 rubl.

  • rozvoj averze k alkoholu;
  • úleva od celkového stavu pacienta.

  Uvolňovací forma - tablety. Dávka léčiva se volí striktně individuálně až po důkladném vyšetření pacienta. Tento lék musí být používán bez vědomí pacienta..

  Nemá žádné kontraindikace a nezpůsobuje vedlejší účinky. Uvolňovací forma - kapky. Aplikujte 3krát denně během jídla nebo po jídle. Kurz - 1 měsíc.

  Hlavní vlastnosti AlcoLock:

  • odstraňuje ze stavu intoxikace;
  • averze k alkoholu;
  • pomáhá rychle očistit tělo od toxinů;
  • obnovuje poškozenou jaterní tkáň.

  Bariéra - stejně jako AlcoLock, nemá žádné kontraindikace a vedlejší účinky. Jedná se takto:

  • urychluje metabolické procesy;
  • urychluje vylučování produktů rozpadu ethanolu z těla;
  • stimuluje tvorbu psychologické odolnosti vůči alkoholu.

  Uvolňovací forma - kapalina v lahvi s dávkovačem. Aplikujte 2-3krát denně. Kurz - 1 měsíc.

  Lidové léky

  Chcete-li snížit chuť k pití, použijte:

  1. Bearberry vývar, zvláště účinný pro alkoholismus ženských piv. Potřebujete 1 polévkovou lžíci. Nalijte bylinky do 1 tuny vody a vařte 15 minut. Způsob aplikace: 1 polévková lžíce. 3-6krát denně před jídlem.
  2. Odvar z třezalky tečkované. Jedná se o poměrně silný lék, který může způsobit averzi k alkoholu, až po dávivý reflex jeho vůně. Kromě toho se odvar používá jako antidepresivum. Připravuje se tímto způsobem: 1-1,5 lžíce. bylinky nalijte 1 polévkovou lžíci. vroucí vodou a trvejte asi 15 minut. Vezměte 1 polévkovou lžíci. 3krát denně před jídlem.
  3. Odvar z pelyňku s tymiánem. Pro jeho přípravu smíchejte 1 polévkovou lžíci. pelyněk, 4 lžíce tymián a nalijeme 1 polévkovou lžíci. vařící voda. Vezměte 1 polévkovou lžíci. 3x denně.
  4. Extrakt z kořene maralu. Vezměte podle pokynů. Velmi užitečné při léčbě chronického ženského alkoholismu.
  5. Chcete-li očistit tělo a vyvolat zvracení, použijte roztok sody: 1 polévková lžíce. teplá voda 2 lžičky. soda. Pro rychlé očištění těla použijte 4 sklenice roztoku.

  Chcete-li se dostat z flámu, použijte následující recepty:

  1. Nakládané zelí na lačný žaludek.
  2. Odvar z řebříčku a máty 1 polévková lžíce. jednou denně na prázdný žaludek. Pijte teplé. Smíchejte 2 díly máty peprné, 1 díl řebříčku. 1 polévková lžíce vařit směs 1 polévková lžíce. vroucí vodou a trvejte asi půl hodiny.

  Efektivní léčba

  Doposud nejúčinnější metodou boje proti alkoholismu (včetně žen) je kódování.

  Příběhy našich čtenářů

  Vyléčila svého manžela ze závislosti na alkoholu doma. Uplynulo půl roku, co jsem zapomněl, že můj manžel vůbec pil. Jak jsem předtím trpěl, neustálé skandály, boje, byl jsem celý pohmožděný. Kolikrát jsem šel k narcologům, ale tam ho nemohli vyléčit, jen ošizli peníze. A teď uplynulo 7 měsíců, protože můj manžel vůbec nepije ani kapku, a to vše díky tomuto článku. Každý, kdo má blízké alkoholiky - musí číst!

  Kódování léku znamená parenterální podání léků, které způsobují averzi k nápojům obsahujícím alkohol, po předběžném očištění těla od ethanolu.

  Metoda psychologického kódování využívá komunikaci mezi pacientem a lékařem a vytváří důvěryhodný vztah. Léčba je usnadněna neformální atmosférou v ordinaci lékaře nebo domácím sezením. Kódování má uvést ženu do stavu hypnózy. Tento postup provádí pouze specializovaný hypnolog s odpovídajícím vzděláním..

  Jak účinné jsou výše uvedené metody léčby ženského alkoholismu, je nepravděpodobné, že bez účasti samotné pacientky terapie pomůže. Příbuzní ani lékaři nemohou pacienta přimět, aby si problém uvědomil a začal jednat. Hlavní věc, která se vyžaduje od příbuzných a přátel, je podpora a trpělivost. Pouze pokud se chce vrátit k lepšímu životu, bude žena schopna překonat své zákeřné onemocnění..